Karlshamns Brukshundklubb KBK

Tävlingar

Aktuella tävlingar och anmälan till dessa hittar ni hos SBK.

Visa tävlingar

Medlemskap vid tävling

Då vi den senaste tiden fått frågor ifall det är okey att tävla för annan klubb än SBK, till exempel Pudelklubben (SKK), bara man har ett SBK-medlemskap också, så måste vi nu förtydliga vad som gäller: Vid lydnadsprov (annat än SM)arrangerat av klubb inom SBK-organisationen krävs enligt regelverket medlemskap i SBK och man kan då bara representera en SBK-klubb (lokal- eller rasklubb) man är medlem i. Se också reglernas skrivning om att man bara får representera en klubb per kalenderår (och undantag därifrån).
Tävlingsavdelningen, Svenska Brukshundklubben

Möten

Tävlingssektorn har möten kl. 18.30, Brostorp, de tisdagar det är lottning inför våra tävlingar. Se kalendern på Hemsidan. Övriga möten annonseras på klubbens Hemsida. Ansvarsområden inom tävlingssektorn är uppdelade enligt följande Sammankallare: Martha Kontakt styrelse: Ninni Kontakt Utbildningssektorn Sekretariat Aldursprov tävlingsanmälningar: Elisabeth Kontakter med markägare: Per-Ola Distrikt: Martha, adjungerad: Ninni Tävlingsmaterial lydnad Månadstävl, gulavästen, Läger och aldursprov: Elisabeth Klubbmästerskap Vandringspris, Tema&Föredrag: Kenneth Övrigt: alla Målsättning: Fler tävlande samt funktionärer Bra tävlingar Att vi i de funktionärs krävande tävlingarna spår och skydd ska kunna ta 15 tävlande