Karlshamns Brukshundklubb KBK

Medlemsvillkor

Genom att betala in medlemsavgiften till klubben så accepterar du att dina personuppgifter kan komma att sparas i enlighet med det syfte och de vilkor som Svenska brukshundklubben tagit fram.

Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service. Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, skicka tidningen Brukshunden och ge dig tillgång till dina medlemserbjudanden. Läs mer här.