Karlshamns Brukshundklubb KBK

Hur blir jag medlem?

Medlem i klubben blir man genom att betala in medlemsavgiften till klubbens bankgiro: 5195-3115. Märk inbetalningen med ditt namn. Därefter skickar du ett mail till klubbens kassör, zteffie@telia.com med följande uppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Våra olika medlemskap

  • Ordinarie medlem 520 kr/år
  • Familjemedlem 100 kr/år
  • Ordinarie medlem i annan klubb 140 kr/år