Karlshamns Brukshundklubb KBK

Mentalbeskrivning

Hundars mentalitet har stor betydelse för deras välbefinnande. En mentalt stabil hund är lätt att handha och är också lätt att träna. I ett MH har vi möjlighet att se hur hunden reagerar på olika situationer vid en viss tidpunkt. Ibland kan man få se beteenden och agerande hos hunden, som aldrig setts tidigare. Detta kan vara en bra information till oss som hundägare eftersom vi kan förstå våra hundars reaktioner på ett nytt sätt.

MH beskriver hundars mentalitet som genom forskning har visat sig vara starkt ärftliga. Beskrivningen genomförs på samma sätt på SBK:s olika lokalklubbar efter en väl genomarbetad mall. MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd genom poängbedömning, utan är en beskrivning som protokollförs. MH är också ett underlag för att få kunskap kom hur den mentala statusen är på brukshundraserna och ett urval av andra hundraser. Läs mer på SBK:s hemsida.

Beskrivningen genomförs företrädesvis när hunden är 12 – 18 månader gammal. Men det finns ingen övre åldergräns för att låta hunden genomföra ett MH. För att få tävla i bruksgrenarna måste hunden, oavsett resultatet av beskrivningen, ha genomfört MH.

Vilkor för detagande

  • Hunden ska vara minst 12 månader gammal.
  • Hundens ska vara registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation. (Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, efter uppvisande av intyg från utbildaren.)
  • Hunden ska vara ID-märkt.
  • Hunden ska vara vaccinerad enligt gällande regler.
  • Hunden ska vara fullt frisk och inte löpa.
  • Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden.
  • Ägaren/föraren till hunden ska vara medlem i klubb inom SKK och/eller SBK.

Anmälan

Anmälan och betalning görs genom SBK:s hemsida. Där skapar du ett konto för att anmäla dig till MH och betalar avgiften på 600kr.